BIP


Pocket PC
wersja tekstowa

Obsługa klienta

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która:

  • spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,

  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Data publikacji 17.10.2008

Data modyfikacji 23.01.2009Rejestr zmian
Autor:
Osoba publikująca: Joanna Resel


liczba wejść: 8566
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz